Материалите в блога са без претенции за авторство.

Защо изпитваме такава силна нужда от любов от срещуположния пол, след като получаваме толкова много любов от висшите същества намиращи се от “другата страна на завесата”?

Защо изпитваме такава силна нужда от любов от срещуположния пол, след като получаваме толкова много любов от висшите същества намиращи се от “другата страна на завесата”?


Въпросът е много хубав и засяга всекиго от вас. Знаете, че сте част
от Бога и Той е част от вас, като Неговата любов е безусловна и има различни измерения, аспекти и проявления, която любов всеки човек възприема и ползва според житейската си философия и мироглед, програма за живот, околна среда и взаимовръзки с хората, събитийността и според още много други фактори. В духовен аспект много хора успяват да се справят и да постигат хармония и вътрешен мир, но за мнозина чисто човешката любов между мъжа и жената (две души във физически тела на двата срещуположни пола), силно и осезаемо липсва, а тя е съществено важна да присъства в живота на човека, защото там на земята душата не е съвършена и именно тази любов между мъжа и жената дава възможност на душата да учи нови уроци, да получава ново познание, да се освобождава от кармична обремененост и да създава нова такава, а тя е двуполюсна (и положителна-съзидателна и негативна-натоварваща обременяваща).
Любовта между мъжа и жената на земята е необходима в духовен и във физически аспект за човека, защото има пряка и косвена връзка върху емоционалната система и душевността на човека, развива чувствата за принадлежност, всеотдайност, подкрепа и много други характерни за човешкото същество дадености, които го карат да се чувства жив, жизнен и живеещ, когато обича със сърцето си някого от другия пол и още..., чрез тази любов създава и поколение, с което продължава човешкия род и еволюция. Тази любов я има само там на земята и без нея не сте пълноценни индивиди, затова огромна част от населението на земята страда с всички последствия от това страдание, защото все по-трудно ви се случва да срещате и да прилагате тази любов, а тя е вълшебството, което ви кара да летите от щастие и също така в пропастта да политате, когато сте я имали, но сте я загубили или пък въобще не сте я срещали. Само с духовна любов на земята човекът (мъжът и жената) не е съвършен. Нуждаете се от нея, затова търсете я, намирайте я и живейте с нея, за да се развивате и израствате пълноценно опознавайки любовта във всичките й форми и проявления!

Източник-Смисълът на моя живот

Оценете публикацията:
2
Татко забравя
БЕЗЗВУЧНО