Гадание с тесте от 52 карти

Гледането на карти е един от най-разпространените начини за предсказване. Обикновените карти произлизат от картите Таро, като представляват техен опростен вариант. За това и гледанито с тях не може да се сравни с истинкото гадаене на Таро, но тъй като всеки вид гадаене е начин за преобразуване на Вселенската енергия, съдържаща в себе си всички възможни варианти на реализация на "съдбата" във форма, разбираема за човешкия разум, при правилен подход и ясна мисъл на гледащия, резултатите са не по-малко точни и задоволителни. Ще изложа няколко начина, които аз самата знам и използвам, като започна с по-прости методи. Но преди това искам да предупредя за няколко условия, които се спазват при гадаенето изобщо и в частност това при гледането на карти.


1. Използва се ново тесте карти, с което няма да се играят игри, а ще бъди предназначено единствено и само за гадаене.

2. Съхраняването на тестето карти също е от голямо значение - то трябва да бъде увито в червено парче плат, задължително от естествена материя, а най-добре в кадифе. Освен това, по възможност, е най-добре ако го прибирате и в дървена кутия. Така тестето карти ще бъде предпазено ог лошото влияние на отрицателните енергии и гадаенето ще е максимално точно.

3. Гадаенето на карти не трябва да се използва за забавление и да се подхожда към него лекомислено. В такива случаи не само, че резултатите няма да са надежни, но е възможно да се предизвикат и отрицателни влияния върху съдбата на питащия.

4. Когато гадаете на карти, трябва да сте сами в стаята и никой да не влиза по време на гадаенето - така се предпазвате от разпиляване на собсвената вътрешна енергия и влиянието на чужда намеса върху концентрацията ви. Ако гледате на друг човек, то той също трябва да подхожда сериозно към процеса, да има ясна представа и концинтрация върху въпросите, които задава.

5. Гадаенето с карти, както и всеки друг вид гадаене, изисква практика и търпение. Тъй като в процеса на достигане на рутината съзнанието на гледащия се изчиства все повече, по този начин Вселенската енергия, която която той преобразува чрез гадаенето, с времето придобива все по-чист вид.

 

Ето и начина, считан за един от най-точните при гадаене на човек: След разбъркване на тестето подайте на човекът срещу вас да прецепи и да изтегли една от картите, която приемаме за водеща, след което да я мушне между останалите. Водещата и първата над и под нея са трите от картите, които определят настоящето.

Над тези три от горната купчинка се изтеглят следващите няколко (колкото букви има в първото име на човека) - те показват неговото (нейното) бъдеще. Под трите се изваждат още няколко (колкото са буквите във фамилното име), които ще ни покажат миналото. Сега вижте какво е значението: гадаене с карти. Използват се всичките 52 карти.

 

Пика

Асо   - безпрепятствена любов
Поп   - силен враг
Дама - лицемерие
Вале  - голямо щастие
10      - болест
9       - кавги, спорове
8       - ново препятствие
7       - неискрен, некоректен човек
6       - среща, но нежелана, неприятна
5       - среща със стар приятел
4       - завист
3       - неосъществена, непостигната цел
2       - проблеми, неприятности

Купа

Асо   - лична победа
Поп   - голяма, разточителна сватба
Дама - влюбено момиче
Вале  - влюбено момче
10      - възможност за добро бъдеще
9        - наличие на добра перспектива
8        - осъществено желание
7        - годеж
6        - изненадваща среща
5        - кратко щастие
4        - добра дума
3        - подарък
2        - любовна афера

 

Каро

Асо   - вест, писмо, обаждане
Поп   - високопоставена личност
Дама - искрена приятелка
Вале  - пари, но не много
10      - много пари
9        - добри приятели
8        - коренна промяна в живота
7        - голяма изненада
6        - тайна
5        - силно желана среща
4        - лоши слухове, лоша дума
3        - малко пари
2        - тъга

Спатия

Асо   - сватба
Поп   - неженен възрастен мъж
Дама - нещастно влюбено момиче
Вале  - нещастно влюбено момче
10      - дълъг път
9        - дребни грижи
8        - успех
7        - малко, кратко пътуване
6        - пристигане от път
5        - морално удовлетворение
4        - новина, известие
3        - измама
2        - лъжа

 


 

 

Колодата на А.Е.Уейт
Значения на малките и големите аркани

 

Големите Аркани

 


0.ГЛУПАКЪТ

Начало. Глупак или мъдрец. Всичко или нищо. Необремененост, непредубеденост, но и неподготвеност, неадекватност. Идеализъм, но и наивност. Ентусиазъм, смелост, но и безотговорност, безхаберие. Детски чар, но и инфантилност. Неочакваност, новина. Лудост.


І. МАГЪТ

Воля. Ясна цел, целеустременост. Проводник на Божията воля, но и възможна злоупотреба за лична изгода. Магьосник /”истинска магия”/ или само фокусник /”тука има-тука нема”/. Въздействие или манипулация. Умения, но и злоупотреба с тях.

ІІ. ВИСШАТА ЖРИЦА

Интуиция. Скритото, вътрешно знание. Интровертност. Поглед навътре, към същността. Пасивност /необходима или излишна/. Търсене на съвет. Натрупване на знания. Но и липсата на вникване в същността, на същинско прозрение.


ІII. ИМПЕРАТРИЦАТА

Женственост. Бременност, раждане, но и безплодие. Майчинство. Творчество. Удоволствие. Обгрижване, но и задушаващи грижи; хранене, но и прехранване. Задоволяване и ненаситност. Природа. Изобилие, но и излишество, както и липса.


ІV. ИМПЕРАТOРЪТ

Власт. Управление, стабилност, ред, законност, но и дестабилизация, тирания, диктаторство, потисничество /изобщо всички прояви на злоупотреба с властта и силата/. Постоянство - но и закостенялост, втвърденост. Държавни институции. Завоевателство.


V. ВИСШИЯТ ЖРЕЦ

Вяра. Благословия, учение-истински или формални. Доверие, но и злоупотреба с него. Стойностен или подвеждащ съвет. Изповед, споделяне. Духовни институции, но и сух традиционализъм, робуване на идеи и лъжепророци. Учители и ученици, но и лъжеучители и, разбира се, лъжеученици.


VI. ВЛЮБЕНИТЕ

Избор. Кръстопът, дилема. Обединяване, но и разделяне. Търсене и намиране на верния път, но и обърканост, съмнения и колебания. Влюбване, но и разлюбване. Сътрудничество, но и двуборство. ”Ние-това е повече от аз и ти”.


VII. КОЛЕСНИЦАТА

Пътуване. Устрем. Мотивация. Тръгване по пътя - верен или грешен. Убеденост, придвижване към целта, но и надценяване на собствените сили, прибързаност. Бързане, но и избързване. Напредък или изоставане.


VIII. СИЛА

Овладяване на животинската природа в човека и нейното използване. Прилагане на сила-градивна или разрушителна. Сила, но и насилване, пресилване, изсилване. Дипломатичност, но и нетактичност, грубиянство. Силата на разбирането и любовта, но и на грубото вмешателство и налагане. ”Блага дума железни врати отваря”.


IX. ОТШЕЛНИКЪТ

Самовглъбяване. Отдръпване от света, преместване на фокуса вътре в себе си, търсене на своята истина. Но и прекалена изолираност, резигнация, бягство от реалността и реалните проблеми. Изучаване на света през себе си. Търсене и откриване на вътрешно просветление, но и самозаблуждение.


X. КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА

Карма. Съдба. Късмет. Хазарт. Завършване и започване на цикъл. Величие и падение. Променливостта като най-постоянното нещо. Успех и провал. Приходи и загуби. Печалби и загуби. Превратности.


XI. СПРАВЕДЛИВОСТТА

Справедливост. Законност, но и беззаконие. Съдебни институции. Закономерност. ”Каквото повикало-такова се обадило”. Съдебни дела, разпоредби, консултации. Баланс, но и сляпо правосъдие, робуване на закона, буквоядство.

XII. ОБЕСЕНИЯТ

Жертва - доброволна или насилствена. Лишаване или отдаване на нещо ценно. Доброволно или принудително бездействие. Примирение, смирение. Преобръщане на гледната точка, на ценностната система. Загуба на опорна точка. Необходимо “кръвопускане”.


XIII. СМЪРТТА

Трансформация. Необходим край, промяна на нещо, отживяло времето си. Разчистване на старото, за да се отвори място на новото. Но и вкопчване, нежелание да освободим, да пуснем нещо от живота си. Краят преди началото.


XIV. УМЕРЕНОСТ

Хармония. Изкуство. Балансиране, съчетаване, но и неумереност, крещящи противоречия, излишество. Самоограничаване или злоупотреба. Сдобряване или скарване. В търсене на “златната среда”.


XV. ДЯВОЛЪТ

Материята. Срещата със сянката, със собствените страхове и демони. Обвързаност, зависимост или освобождаването от тях. ”Адът” вътре в самите нас. Съмнението, невярата, измяната или тяхното преодоляване.


XVI. КУЛАТА

Разрушаване на закостенели “постройки”представи, възгледи, норми на поведение. Болезнено разрушаване на егото. Принудително, драматично разколебаване в собствената правота. Сблъсък с истината. Крах на илюзиите. Но и възможност да стъпим на стабилна основа, да “изчистим” живота си.


XVII. ЗВЕЗДАТА

Вяра, надежда и любов. Пътеводна светлина. Нашият вътрешен водач. Ориентиране, обнадеждаване или дезориентиране, обезверяване. Оптимизъм или песимизъм. Получаваме и даваме “жива вода”.


XVIII. ЛУНАТА

Здрави или болни, полезни или вредни фантазии, които ни изпълват с оригинални, нестандартни творчески идеи или ни повеждат в погрешна посока. Илюзии. Заблуда и самозаблуда, измама и самоизмама-или тяхното разкриване и обезвреждане.


XIX. СЛЪНЦЕТО

Себереализация. Намиране на своето истинско призвание. Признание, слава, любов, растеж, кариера, придобивки и награди. Но и изпепеляване, егоцентризъм, самозабравяне, незаслужено облагодетелстване.


XX. СТРАШНИЯТ СЪД

Възраждане. Прераждане, обновление. Разплащане на стари сметки. Преобразуване. Но и отказ от разбиране и промяна, зацикляне, загуба на цялостния смисъл. Божествената справедливост. ”Пробуждане”.


XXI. СВЕТЪТ

Завършеност, цялостност. Цялостно завършване или невъзможността да се приключи нещо. Удовлетвореност или неудовлетвореност. Плодовете от нашия труд. Усещането в края на изминатия път. Крайният резултат.

 

Малките Аркани

 


Жезли

 

 


АСО ЖЕЗЛИ

Прилив на енергия, ентусиазъм, активност, идеи. Запалване и разпалване на творческия огън. Начало на действие, на проект. Но и излишък от енергия, който може да навреди; изпепеляване, пренавиване на нещата, хиперактивност.


ДВОЙКА ЖЕЗЛИ

Дилема. Колебания, двоумение, алтернативи избор между тях или намиране на начин за тяхното съчетаване. Отваряне на възможности, но и обърканост, неяснота. Претегляне на ”за” и “против”. Пристрастност или безпристрастност. ”От два стола на земята”, но и “с един удар два заека”.

ТРОЙКА ЖЕЗЛИ

Творчески проект, първи стъпки в осъществяването на идейния замисъл. Полагане на основите. Преглед на наличния “арсенал”. Сядане пред белия лист. Но и зацикляне в началото, неувереност, недостатъчна мотивираност, липса на ясна концепция.


ЧЕТВОРКА ЖЕЗЛИ

Заслужена почивка. Отдих. Семейно веселие. Наслаждаване на първите плодове от своя труд. Задоволство. Но и злоупотреба с насладите и почивките, леност, мързел и отлагане.

ПЕТИЦА ЖЕЗЛИ

Тренировъчна борба. Проверка и подобряване на майсторските умения. Съревнование, премерване на силите, конкуренция. Борба за лидерство, за надмощие. Но и конфликтност, сблъсък на интереси, кавга, нездрава атмосфера.

ШЕСТИЦА ЖЕЗЛИ

Заслужена победа. Лаври, овации. Чест и слава. Обществено признание. Възнаграждение. Но и възгордяване, самозабравяне, ”Приказка за стълбата”. Пропусната или отложена победа, неосъществени амбиции.


СЕДМИЦА ЖЕЗЛИ

Отстояване, защита на собствените убеждения. Отблъскване на атаки, нападки, хули. Убеденост в собствената правота. Но и неувереност и разколебаност, поддаване пред противниковите атаки, уязвимост и несигурност.


ОСМИЦА ЖЕЗЛИ

Бързина, устрем, приближаване до целта. Общуване, съобщения. Забързване на процесите. Точност. Но и прибързаност, припряност, нетърпение, пропускане на целта.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛИ

Защита, отбрана. Барикадираност. Страж, пазител. ”Покрито мляко котки не го лочат”, но и “на страха очите са големи”. Близане на стари рани, актуализиране на стари страхове, хиперболизирана опасност. Реални и нереални страхове и заплахи.

ДЕСТЯКА ЖЕЗЛИ

Ангажираност с много проблеми и задължения. Отговорност. Близост до завършването на някакво начинание. Натовареност, претовареност, преумореност или дори “изгаряне на бушоните”. Много дини под една мишница.


ПАЖ ЖЕЗЛИ

Дете или ентусиазиран, пълен с енергия и желание за активност млад човек, който обаче може да бъде и непредвидлив, прибързан. Желания, по-големи от възможностите. Начало, старт на действие, на процес.

РИЦАР ЖЕЗЛИ

Голям ентусиаст, изпълнен с желание за работа, с идеи, с възможности. Човек или събитие, изпълняващи ролята на катализатор. Но и прекалено “нагорещяване”, страстност и пристрастност, ”искам го сега, искам го веднага”. Спонтанност, но и непремереност в думи и дела. Импулсивност - за добро или за лошо. Твърде голям енергиен заряд, който може да изпепели своя носител.


КРАЛИЦА ЖЕЗЛИ

Активна, действена жена /в службата или вкъщи/, пълна с енергия и идеи, отговорна, но може да бъде и прекалено притискаща, доминираща, ревнива и обсебваща. Лесно се пали и лесно угасва.


КРАЛ ЖЕЗЛИ

Властен човек, бизнесмен, лидер. Новатор, пълен с енергия и заразителен ентусиазъм, с огнен дух. Умее да улавя духа на времето, на момента. Но и деспот, потискащ с желанието си за доминиране, с убедеността си в собствената си правота, със своя перфекционизъм. Неуморим, но и преуморен. Неизтощим, но и изчерпан.

 

 

Чаши

 

 


АСО ЧАШИ

Емоции и чувства. Творчество. Чувствителност, приспособимост, емпатия. Влюбеност, любов. Емоционални реакции и решения, емоционални проблеми и акценти. Дружба и приятелство, партньорски взаимоотношения. Може-свръхчувствителност или липса на емоции, емоционална празнота и обърканост.


ДВОЙКА ЧАШИ

Любов, дружба, партньорство. Сътрудничество, емоционален обмен. Но и сблъсък, противоречия, ревност, скарване, взаимозависимост. Среща или раздяла. Обогатяващо или уморително, изтощаващо емоционално общуване.


ТРОЙКА ЧАШИ

Веселие, купон, празненство. Отпразнуване на някакво събитие. Приятелска сбирка. Но и злоупотреба с насладите, хиперконсумация, хедонизъм /превръщане на удоволствието в единствена цел/, приятели по чашка.

ЧЕТВОРКА ЧАШИ

Вглъбеност, съмнение и неудовлетворение, премисляне и преосмисляне, преоценка. Но и преситеност, отегчение, критицизъм, оплаквания, вечно недоволство, пасивност и готованство. Откриване или изпускане на реални или въображаеми възможности.

ПЕТИЦА ЧАШИ

Разочарование, обида, огорчение. Неоправдани очаквания. Душевна болка, негативизъм като защитна реакция. Затвореност, отдръпване, силна субективност. Но и преодоляване на болката, на депресивната нагласа, намиране на изход от ситуацията, Преоткриване на любовта като опорна точка.


ШЕСТИЦА ЧАШИ

Носталгия. Скъпи спомени. Уютът на “домашното огнище” /”бяла спретната къщурка…”/. Подаръци, любовни обяснения. Творчество. Но и бягство в миналото, сълзливост, изместване на истинския проблем напред или назад във времето.


СЕДМИЦА ЧАШИ

Фантазии, творческо въображение, но и илюзии, изкушения, съблазни. Търсене на истинското сред мнимото. Обърканост. Обсебеност от желанията. Измама или самоизмама. Преходни и непреходни ценности. Преструване, маскиране.

ОСМИЦА ЧАШИ

Оттегляне, отдръпване от определена ситуация или проблем. Търсене на нови ценности, на нов смисъл. Преосмисляне, преориентиране. Отказ от нещо или някого. Но и неясни критерии, обърканост, оставяне на питомното, за да се гони дивото.


ДЕВЯТКА ЧАШИ

Удовлетворение, задоволство. ”Ситост”. Чувство за добре свършена работа. Благоденствие, изобилие, емоционална удовлетвореност и пълнота. Но и егоизъм, самодоволство, затъване в удоволствията, ”удавяне” в емоции.


ДЕСЯТКА ЧАШИ

Завършеност, намиране на собствения емоционален център. Семейна идилия. Хармония в обкръжението. Но и дисхармония, разочарование в края на една връзка, разваляне на “къщичката”.


ПАЖ ЧАШИ

Емоционален, чувствителен, състрадателен, подвластен на настроения млад човек или дете. Начало на емоционални взаимоотношения. Непостоянство в чувствата-лесно се влюбва, но и бързо разлюбва.


РИЦАР ЧАШИ

Човек или събитие, носещи емоционално послание. Действена емоционална подкрепа. Емоцията във взаимоотношенията става доминанта-което помага или пречи. Желание /или отказ/ да помогнеш, да облекчиш нечие страдание или нужди.


КРАЛИЦА ЧАШИ

Нежна, емоционална, чувствителна жена. Грижовна и любяща майка и съпруга. Емпатийна /съчувстваща/, проницателна, творческа личност. Но и прекалено чувствителна, лесно губеща почва под краката си, както и ясната, трезва преценка на ситуацията;сълзлива, зависима и безпомощна, лесно ранима.


КРАЛ ЧАШИ

Влиятелен и чаровен човек на изкуството, артистичен по душа, мечтател, чувствителен, съпричастен, вдъхновяващ. Но може да бъде и лабилен, непостоянен, ”хамелеон”, подмолен и двуличен.

 

 

Мечове

 

 


АСО МЕЧОВЕ

Силата на мисълта, на интелекта, на общуването. Интелектуален проблясък, размяна на идеи, контакти. Решителност, хладнокръвие, смелост. Но и “зло”употребата на интелекта като хладно оръжие, ярост, ожесточеност, интриги.

ДВОЙКА МЕЧОВЕ

Примиряване на противоречията, затваряне на очите пред недостатъците и несъгласията, временно примирие. Безсилието на разума, раздвоеност, обърканост, невъзможност за достигане до решение по интелектуален път. Скриване на истинските подбуди. Може конфликт, вражда, раздор.

ТРОЙКА МЕЧОВЕ

Нараняване, скръб, сърдечна болка, обида. Депресия. Но и необходимо кръвопускане, заздравяване на сърдечна рана, излизане от емоционална криза, преодоляване на разочарование, обида, скръб.


ЧЕТВОРКА МЕЧОВЕ

Почивка за събиране на силите, отдих между две сражения. Съсредоточаване, вглъбяване, концентрация, медитация. Лекуване на раните, нанесени от ТРОЙКА МЕЧОВЕ. Но и принудително прекъсване, застой, тъпчене на едно място -или невъзможност да спрем дори за миг, за да си поемем дъх.


ПЕТИЦА МЕЧОВЕ

Трудна победа, която ни подлага на изпитание. Умението достойно и да губиш, и да побеждаваш. ”Победителите не ги съдят”. Надменност. Надсмиване над победения противник. Разочарование и злорадство, ехидност. Озлобление, жестокост.


ШЕСТИЦА МЕЧОВЕ

Отдалечаване от “полесражението”, бягство с цел оцеляване, спасяване на останалото след битката. Пътуване в търсене на нови брегове и възможности, на нови перспективи. Но може и невъзможност или нежелание за бягство, за излизане от губеща ситуация, обсебване от проблема.


СЕДМИЦА МЕЧОВЕ

Възползване от слабостта на противника. Нечестност, подлост, некоректност. Използване на непозволени средства. Подмолни и потайни действия. Война на “тихия” фронт. Кражба, измама. Но може - осуетяване, разобличаване на всичко гореизброено, както и необходима предпазливост.


ОСМИЦА МЕЧОВЕ

Невъзможност или страх от действия. Безизходица. Пасивност и безпомощност, но по-скоро като собствен избор, /макар и несъзнателен/. Инат, тесногръдие. Нежелание да погледнем истината в очите. Но и разкъсване на “оковите” на предубежденията, освобождаване.

ДЕВЯТКА МЕЧОВЕ

Страхове, кошмари, вътрешна агония. Страх от обиди и нараняване. Хиперболизиране на врага и проблемите. Песимизъм, негативизъм. Скрити, потайни мъчителни изживявания. Но и възможност да погледнеш страха в очите, да преминеш през него и да го преодолееш.


ДЕСТЯТКА МЕЧОВЕ

Тотална загуба, ”смърт” на илюзиите. ”Нож в гърба”. Поражение. Пълно разочарование. Но и приключване със стари губещи дела и взаимоотношения, както и преодоляване на кризисната ситуация. ”Което не ме убива, ме прави по-силен”.


ПАЖ МЕЧОВЕ

Агресивен, с остър ум и език, точен, общителен млад човек или дете със сходна характеристика. . Но и прекалено рязък, нахален, безпардонен. Може да бъде жесток, без да го съзнава. Общуване, което може да бъде и конфликтно.


РИЦАР МЕЧОВЕ

”На нож”. Атака или контраатака. Сблъсък с конкретен човек или ситуация. Човек, употребяващ своето оръжие-за добро или за зло, помагащ или вредящ. Безпощадност, категоричност, хладнокръвие. Охлаждане на отношенията или тяхното прекъсване, но и възможност за тяхното изясняване.

КРАЛИЦА МЕЧОВЕ

Самостоятелна, властна, ”мъжки тип” жена, умееща да се справя сама в живота. Хладнокръвна и безпристрастна, с ясно изразено чувство за справедливост. Но може да бъде и интригантка, злонамерена, ”вредна”, жестока, безсърдечна, нараняваща, отмъстителна.


КРАЛ МЕЧОВЕ

Човек на компетентното успешно разрешаване на проблемни ситуации /от бойното поле през съдебната зала до хирургическата маса/. Решителен, непреклонен, с ясен ум, стратегия и тактика. Но може да бъде жесток, коравосърдечен, безпощаден , нараняващ, но и защищаващ. Може да рискува в името на някаква кауза.

 

 

Пентакли

 

 

АСО ПЕНТАКЛИ

Материални възможности. Шанс за започване и реализиране на материален проект. Но и пропускане на реални възможности, затъване в материалното, сух материализъм, алчност.


ДВОЙКА ПЕНТАКЛИ

Балансиране. Ситуация на избор. Претегляне на плюсовете и минусите. Изиграване на “козовете” или просто игра. Използвани или пропуснати шансове. Лекомисленост. Позьорство.


ТРОЙКА ПЕНТАКЛИ

Майсторство. Възлагане на проект, чието изпълнение изисква доказване на майсторски умения. Полагане на здрави и стабилни основи. Но и материални злоупотреби, лъжлива квалификация или препоръки, подвеждане.


ЧЕТВОРКА ПЕНТАКЛИ

Задържане, опазване на наличното, на вече придобитото. Период на затишие с цел стабилизиране. Но и застой, прекомерен страх от загуби, който спира прогреса. Парите като самоцел, а не като средство.


ПЕТИЦА ПЕНТАКЛИ

Бедност, материални загуби, лишения, проблеми. Инфлация, загуба на пари и имущество. Но и преодоляване на материалните изпитания, излизане от материалната криза. Изпитанията на трудните моменти. ”Приятел в нужда се познава”.


ШЕСТИЦА ПЕНТАКЛИ

Щедрост, изобилие, материални приходи, благополучие. Благотворителност. Даване и получаване на помощ. Но и скъперничество – или прахосничество, показно, демонстративно харчене или благотворителност. ”Сит на гладен не вярва”.

СЕДМИЦА ПЕНТАКЛИ

Търпение. Скрити възможности. Време за растеж. Изчакване на подходящия момент. Но и нетърпение, прибързаност, припряност, обезвереност, загуба на целта, усещане за безсмисленост, липса на цялостен поглед.


ОСМИЦА ПЕНТАКЛИ

Придобиване на нови умения. Чиракуване. Трудолюбие, старание, прилежност. Изработване на нещо. Придобиване на опит. Проба - грешка. Но и надценяване на собствените умения, ”изхвърляне” - желания и цели, много по-високи от реалните възможности. Брак /некачествена стока/.


ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛИ

Наследство, процъфтяване, богата реколта. ”Пари при пари отиват”. Обгрижване на придобитото. Но и затъване в материалното, загуба на крайната цел, материалните придобивки като самоцел. Разпиляване, безцелно и безотговорно отношение към имуществото.


ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛИ

Финализиране на материалните проекти. Цялостно удовлетворение от постигнатото. Семейна подкрепа. Но и обратното – неудовлетворение от постигнатото или незавършеност, провал на финала. Загуби.


ПАЖ ПЕНТАКЛИ

Методичен, бавен, сръчен, старателен, отговорен млад човек или дете. Но може да бъде и прекалено муден, ленив, вял, пасивен, предпазлив. Първи стъпки в процеса на реализация.


РИЦАР ПЕНТАКЛИ

Материална придобивка. Бавен, но стабилен материален напредък /или човек, който го символизира, който го предизвиква/. Но и затлачване, зацикляне, тъпчене на едно място, пропадане на ресурсите в бездънна яма.

КРАЛИЦА ПЕНТАКЛИ

Жена с изразен стремеж към материално благополучие и реализация. Домакиня по душа, с чувство за уют и комфорт, обгрижваща. Реалистка, но и материалистка, може да загърби духовните ценности, да ограничи кръгозора си.

КРАЛ ПЕНТАКЛИ

Строител, реализатор на идеи, практик. Човек на конкретния резултат /”черно на бяло”/. Упорит, постоянен, бавно се задвижва, но и трудно спира или се отказва. Може да бъде монотонен, еднообразен, едностранен, прекалено прагматичен /”око да види, ръка да пипне”/.

 

 


 

Гадаене с Таро
(Материалът е предоставен с любезното съдействие на Noriel)

 

 

          Картите Таро са един от най-популярните начини за гадаене. През вековете използването им се е превърнало едва ли не в изкуство. Те представляват важен магически инструмент, който обаче всеки може да овладее, поне до известна степен стига да има желание.
Колодата Таро се състои от 78 карти. Те са разделени в две групи- Големи и Малки аркани(“аркан” означава тайна). Големите аркани представляват по-важните събития от живота на човека. Те са с номера от 0 до 21. Останалите 56 карти(по-малките събития) са разделени в четири бои:

  • Мечове (Въздух)
  • Чаши (Вода)
  • Жезли (Огън)
  • Пентакли (Замя)


          Всяка боя съдържа от асо до десетка, както и четири придворни карти(Паж, Рицар, Крал и Кралица).
          За да гадаете с Таро, разбира се, първо са ви необходими карти. На пазара се предлагат различни видове, а всяка година излизат нови и нови. Трябва да изберете тази колода, която на вас ви харесва. Цената им е около 10-40 лева. Много от картите се предлагат с книжка към тях, но тя не е задължително необходима. Повечето от тях съдържат допълнителна информация за всяка карта, която ще е прекалено трудна за овладяване в началото.
И все пак колодите са специализирани. Ако се интересувате от церемониална магия Тарото на Златната Зора е най-подходящо.
          За начало ще е по-лесно да гледате само с Големите аркани, макар че гледането с всичките карти е много по-точно. Много хора предпочитат да редят картите върху специална покривка със запалени свещи и полускъпоценни камъни. Ако решите цветовете са (най-добре) черен за покривката, тъмнопурпурен за свещите и лунен камък.
          Има различни подредби, като всяка е конкретизирана в даден аспект. Най-популярна е тази на Келтският кръст. Първо се уточнява въпроса за който ще гледате, след това разбърквате картите мислейки за него, докато се почувствате готови. После, цепите тестето на две купчини, втората от които цепите още веднъж.Събирате тази най в дясно върху тази най в ляво, после двете заедно върху тази в средата. След това подреждате картите по избрания от вас начин и тълкувате значението им според ситуацията. Помнете че картите са само инструмент за връзка с подсъзнанието ви. От вас зависи всичко.
Ето и някои подредби и значенията на картите:

 

Таро подредби

 

 

 

 

Бърза проверка на хората

1. Какво чувства човекът
2. Какво мисли
3. Как възприема ситуацията
4. Какво смята да направи

Подредба на Подкова

1. Минало
2. Настояще
3. Бъдеще
4. Най-добрият подход
5. Отношението на хората
(около питащия)
6. Предизвикателствата
7. Изходът
0. Сигнифактор
(фокус на тълкуванието)

Какво ще стане, ако…

1. Скритите духовни влияния
2. По-важните духовни влияния
3. Духовният съвет по въпроса
4. Неосъзнатите желания
5. Осъзнатите желания
6. Практическият съвет по въпроса
7. Резултатът

Келтски кръст

1. Мястото на питащия в сиъуацията
2. Черти от характера в (+) и ( -)
3. Съзнателните желания
4. Подсъзнателните чувства и желания
5. Минали събития оказали резултат
6. Взаимоотношението на питащия с околните
7. Психичната нагласа, която може да повлияе
8. Невидимите сили
9. Надеждите и страховете
10. Изходът
0. Сигнифактор- фокус на тълкуванието

Астрологическа подредба

1. Личността на питащия (човека)
2. Материално състояние
3. Образование; социални контакти;
пътувания; близки
4. Влияния от родителите; дома;
семейството; детството
5. Творческа мисъл; романтика;
удоволствия; децата
6. Здраве; отговорност; етиката и
помощта за околните
7. Брак; интимност; приятели; колеги
8. Психични способности; скрити
влияния; цикли; секс
9. Чужди култури; философски възгледи;
религия; закон
10. Кариера; амбиции; постижения;
себеоценка; оценката на обеството
11. Запознанства; социален живот;
желания; надежди
12. Подсъзнанието; (+) и (-) черти;
ограниченията с които се сблъскваме
0. Сигнифактор- фокус на тълкуванието