МАНГАЛАМ ДИШТУ МЕ МАХЕШВАРИ

Като резултат от повторенията се постига успех в сфери свързани с бизнеса и търговията, стремеж към съвършенство, дълбочинно познание на света, развитие на заложените таланти