АУМ ПАРАНАТМАЙЯ БРАХМА АУМ ТАТ СА

Извиква появата на мощна енергия у човека