Ошо Дзен Таро, подредба Анкх

Цел на подредбата — разясняване на причини, основания и възможности в разбирането на някакво състояние. Например отговор на въпроса "Какви са причините за моето състояние?", "Защо се разделихме?" и т.н.

В основата на тази подредба леги древноегипетския символ «Анкх», символ на живота, наричан също и «огледалото на Венера» (Henkelkreuz). Той се състои от кръг и кръст. В съответствие със символиката на кръга картите, които го формират отразяват духовната страна на проблема, а тези от кръста показват реалността, това което е нужно да разберем.

В началото е нужно да се изясни същността на конфликта, заложен в проблема между карти 1 и 2. Това е и най-трудно. Ако не го осъзнаете и разберете, цялата подредба няма смисъл. После разгледайте карти в позиция 3 и 4. Най-главна роля играят картите 5 и 6: от тях ще разберете какво да правите по нататък. За интерпретация на карта в позиция 5 прочетете внимателно коментарите, а картата в позиция 6 се тълкува съобразно основния текст. След това преминете към пизиции 7, 8 и 9.