Ошо Дзен Таро, подредба Келтски Кръст

Това е традиционна подредба, която се използва за изясняване на особени въпроси, както и за ченете на ситуации.

В Ошо Дзен Таро позициите на картите имат малко нестандартно значение (описано в заглавието на резултата на всяка карта).