Ошо Дзен Таро, подредба Хагал

Подредба Хагал е обединение на два мощни оракула — арманическия футарх и дзен таро. Руната Хагал се трактува като «съзидание, творчество», «трансформация», «промяна», «вечно движение», «Съдба», но по своята същност означава и граница на вселената, предел, вътрешно знание:

Руната «Хагал» — вътрешното знание. Съзнанието, приемайки в себе си Бога във всички негови проявления получава само-уверенност, вяру в силите на духа, която твори чудеса. Тази способност е скрита във всеки, и я получаваме, ако имаме мъничко вяра.

Духът, изчистен от съмнения, ще позволи на избранника да властва над душата и тялото.

Обърнете внимание! Дадената подредба се препоръчва за гледане рядко, не изпитвайте оракула, доверете се на себе си. Отнесете се сериозно, запазете получения резултат — може да ви помогне, ако не сега, то в друг, важен момент и да разберете нещо, което е много важно за вас.