Ошо Дзен Таро, Бърза подредбаВъзможности

Голяма аркан

9

Умът може да приеме граници във всичко. В действителност обаче природата на съществуванието е такава, че то не може да има граници, защото какво ще има отвъд тези граници - друго небе. Ето защо твърдя, че небесата, в които можеш да полетиш, са безкрайни. Не се задоволявай лесно. Тези, които се задоволяват лесно, остават нищожни - нищожни са радостите им, нищожен е екстазът им, нищожна е тишината им, нищожно е съществото им. Но няма защо да бъде така! Тази нищожност ти сам си наложил на свободата си, на своите неограничени възможности, на неограничения си потенциал.

Коментари

Орелът има цялостен поглед върху всички възможности, съдържащи се в земята под него, докато се носи в небето волно, естествено и с лекота. Тук той е в своя елемент, величествен и самодостатъчен. Тази карта показва, че се намираш в етап, когато пред теб се открива свят от възможности. Тъй като си станал по-любящ към себе си, по-самостоен, можеш с лекота да работиш с другите. Тъй като си релаксиран, спокоен, можеш да разпознаеш възможностите още с появата им, понякога дори преди другите да ги видят. Тъй като си в съзвучие с природата си, разбираш, че съществуванието ти предоставя точно това, от което имаш нужда. Наслаждавай се на полета! Отдай възхвала на многобройните чудеса, които се разкриват пред погледа ти.