Ошо Дзен Таро, Бърза подредбаСъзнанието

Облаци:Овладяване на ума

9

От неизвестното идваме и продължаваме да се движим към неизвестното. Ще дойдем отново;, били сме тук хиляди пъти и ще бъдем тук хиляди пъти. Изначалната ни същност е безсмъртна, но тялото е тленно. Къщите, в които се намираме - нашето тяло, умът ни - са направени от материални неща. Те ще се уморят, ще остареят, ще умрат. Но съзнанието - за което Бодхидхарма използва думата "не-ум" и Гаутама Буда също използва тази дума - е нещо отвъд тялото и ума, нещо отвъд всичко. Този не-ум е вечен. Той намира проявление и отново отива в неизвестното. Това движение от неизвестното към известното и от известното към неизвестното продължава вечно, освен ако човек не стане просветлен. Тогава това е последният му живота неговото цвете няма да се върне повече. Цветето, което е осъзнало себе си, няма нужда да приема нов живот, защото животът не е нищо друго освен училище. Този човек е научил урока, той е отвъд заблудите. За първи път той ще премине от известното не към неизвестното, а към непознаваемото.

Коментари

Повечето от картите в боята на ума са или като от анимационен филм, или изразяват объркване, защото обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо. Тази карта на Съзнанието обаче разкрива огромна фигура на Буда. Той е толкова просторен, че е стигнал отвъд звездите, а над главата му е чистата пустота. Той символизира съзнанието, достъпно за всички, които стават господари на своя ум и го използват според предназначението му -като слуга. Когато избереш тази карта, това означава, че в момента разполагаш с кристална яснота, обективна, вкоренена в дълбоката тишина, която се намира в центъра на твоето същество. Няма го желанието да разбираш от перспективата на ума - разбирането, което имаш сега, е екзистенциално, цялостно, в хармония с пулса на самия живот. Приеми този дар и го сподели.