Ошо Дзен Таро, Бърза подредбаПробив

Голяма аркана

9

Трансформацията на срива в пробив - това е цялата работа на учителя. Психотерапевтьт може само да те позакърпи, това е неговата функция. Целта му не е да те трансформира. Трябва ти метапсихология, психологията на будите.
Най-голямото приключение в живота е да изживееш един срив съзнателно. Рискът е огромен, защото няма гаранция, че сривът ще се превърне в пробив. Всеки срив може да се превърне в пробив, но тези неща не могат да бъдат гарантирани. Хаосът в теб е много стар, в продължение на много, много животи си съществувал в хаос. Той е добил плътност, станал е едва ли не сам по себе си вселена. Затова когато навлезеш в него със своя малък капацитет, разбира се, че има опасност. Без да се изправи пред тази опасност обаче никой никога не е съумял да интегрира своята същност, никой не е станал индивид, вътрешно неделим.

Дзен, или медитацията, е методът, който ще ти помогне да минеш през хаоса, през тъмната нощ на душата, балансиран, дисциплиниран, бдителен. Зората не е далеч, но преди да я стигнеш, трябва да прекосиш мрака на нощта. И колкото повече наближава зората, толкова по-тъмна става нощта.


Коментари

Преобладаващият червен цвят на тази карта от пръв поглед подсказва, че тя е свързана с енергията, силата. Ослепителната светлина се излъчва от слънчевия сплит, центъра на силата, а позата разкрива живост и решителност.
Всеки от нас стига до момент, когато има чувството: "Стига толкова." В такъв момент сякаш трябва да направим нещо, каквото и да е, дори след време да се окаже грешка, за да отхвърлим товара и ограниченията, които ни тежат. Ако не го направим, има опасност те да задушат и отслабят самата енергия на живота ни.

Ако в момента изпитвате това чувство, позволете си да рискувате и да разбиете старите модели и ограничения, които пречат на потока на енергията ви. Направите ли го, ще се изумите от жизнеността, от вътрешната сила, която този пробив ще внесе в живота ви.