Ошо Дзен Таро, Подредба Ромб

1. Въпрос

Ошо Дзен Таро - Ромб


Съзнанието

Облаци:Овладяване на ума

9

От неизвестното идваме и продължаваме да се движим към неизвестното. Ще дойдем отново;, били сме тук хиляди пъти и ще бъдем тук хиляди пъти. Изначалната ни същност е безсмъртна, но тялото е тленно. Къщите, в които се намираме - нашето тяло, умът ни - са направени от материални неща. Те ще се уморят, ще остареят, ще умрат. Но съзнанието - за което Бодхидхарма използва думата "не-ум" и Гаутама Буда също използва тази дума - е нещо отвъд тялото и ума, нещо отвъд всичко. Този не-ум е вечен. Той намира проявление и отново отива в неизвестното. Това движение от неизвестното към известното и от известното към неизвестното продължава вечно, освен ако човек не стане просветлен. Тогава това е последният му живота неговото цвете няма да се върне повече. Цветето, което е осъзнало себе си, няма нужда да приема нов живот, защото животът не е нищо друго освен училище. Този човек е научил урока, той е отвъд заблудите. За първи път той ще премине от известното не към неизвестното, а към непознаваемото.

Коментари

Повечето от картите в боята на ума са или като от анимационен филм, или изразяват объркване, защото обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо. Тази карта на Съзнанието обаче разкрива огромна фигура на Буда. Той е толкова просторен, че е стигнал отвъд звездите, а над главата му е чистата пустота. Той символизира съзнанието, достъпно за всички, които стават господари на своя ум и го използват според предназначението му -като слуга. Когато избереш тази карта, това означава, че в момента разполагаш с кристална яснота, обективна, вкоренена в дълбоката тишина, която се намира в центъра на твоето същество. Няма го желанието да разбираш от перспективата на ума - разбирането, което имаш сега, е екзистенциално, цялостно, в хармония с пулса на самия живот. Приеми този дар и го сподели.


2. Вътрешно влияние, което не сте способни да видите

Ошо Дзен Таро - Ромб

Пускане

Голяма аркан

9В съществуванието никой не е по-добър и никой не е по-лош. Стръкчето трева и голямата звезда са абсолютно равни... Но човекът иска да е над другите, иска да завладее природата, затова трябва да се бори непрестанно. Всички усложнения произхождат от тази борба. Невинният човек е такъв, който е изоставил борбата, който вече не се интересува да играе роля, да доказва, че е нещо специално;, който е станал като роза или като капката роса върху лотосовото листов който е станал част от тази вечност;, който се е разтопил, слял се е, станал е едно с океана и е само вълна;, който няма представа за "аз". Изчезването на "аз"-а е невинност.

Коментари

На тази картина на лотосови листа в ранната утрин виждаме по вълничките във водата, че една капка току-що е паднала. Това е едновременно скъпоценен и мъчителен момент. С предаването си на гравитацията и изплъзването от листото капката губи соята предишна самоличност и става част от необятната водна шир. Можем да си представим как е потреперала, преди да падне, точно на ръба между познатото и непознаваемото. Избирането на тази карта е знак, че нещо е завършено, нещо е към своя край. Каквото и да е то - работа, връзка, дом, който си обичал, изобщо нещо, което може би ти е помагало да се идентифицираш - време е да го пуснеш. Позволи си да почувстваш тъгата, но не се опитвай да го задържиш. Нещо по-голямо те очаква, нови измерения за изследване. Стигнал си там, откъдето няма връщане назад, и гравитацията си върши работата. Остави й се - тя въплъщава избавлението.

3. Външно влияние, което осъзнавате

Ошо Дзен Таро - Ромб

Съзнанието

Облаци:Овладяване на ума

9

От неизвестното идваме и продължаваме да се движим към неизвестното. Ще дойдем отново;, били сме тук хиляди пъти и ще бъдем тук хиляди пъти. Изначалната ни същност е безсмъртна, но тялото е тленно. Къщите, в които се намираме - нашето тяло, умът ни - са направени от материални неща. Те ще се уморят, ще остареят, ще умрат. Но съзнанието - за което Бодхидхарма използва думата "не-ум" и Гаутама Буда също използва тази дума - е нещо отвъд тялото и ума, нещо отвъд всичко. Този не-ум е вечен. Той намира проявление и отново отива в неизвестното. Това движение от неизвестното към известното и от известното към неизвестното продължава вечно, освен ако човек не стане просветлен. Тогава това е последният му живота неговото цвете няма да се върне повече. Цветето, което е осъзнало себе си, няма нужда да приема нов живот, защото животът не е нищо друго освен училище. Този човек е научил урока, той е отвъд заблудите. За първи път той ще премине от известното не към неизвестното, а към непознаваемото.

Коментари

Повечето от картите в боята на ума са или като от анимационен филм, или изразяват объркване, защото обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо. Тази карта на Съзнанието обаче разкрива огромна фигура на Буда. Той е толкова просторен, че е стигнал отвъд звездите, а над главата му е чистата пустота. Той символизира съзнанието, достъпно за всички, които стават господари на своя ум и го използват според предназначението му -като слуга. Когато избереш тази карта, това означава, че в момента разполагаш с кристална яснота, обективна, вкоренена в дълбоката тишина, която се намира в центъра на твоето същество. Няма го желанието да разбираш от перспективата на ума - разбирането, което имаш сега, е екзистенциално, цялостно, в хармония с пулса на самия живот. Приеми този дар и го сподели.


4. Какво е необходимо

Ошо Дзен Таро - Ромб

Шизофрения

Голяма аркан

9Човекът е раздвоен. Шизофренията е негово нормално състояние - поне в днешно време. Може би не е било така в първобитния свят, но вековете на обуславяне, цивилизация, култура и религия са направили от човека тълпа - той е разделен, раздвоен, из пълнен с противоречия... Но тъй като това раздвоение е против природата му, някъде дълбоко скрито все още съществува единството. Тъй като душата на човека е една, в най-лошия случай всички условности разрушават неговата периферия. Центърът обаче остава недокоснат - ето как човекът продължава да живее. Но животът му е станал ад. Всички усилия на Дзен са насочени към изоставянето на тази шизофрения, на раздвоената личност, на разделения ум и постигането на нераздвоеност, интегрираност, центрираност, кристализация. Такъв, какъвто си в момента, дори не можеш да твърдиш, че си. Ти нямаш същество. Ти си пазар - множество от гласове. Ако искаш да кажеш "да", веднага се появява и "не". Не можеш да изречеш цялостно дори проста дума като "да"... По този начин щастието е невъзможно. Нещастието е естествена последица от раздвоението на личността.

Коментари

Човекът на тази карта предлага нова версия на старата идея да се намираш "между чука и наковалнята". Но точно в такова положение се оказваме, когато затънем в нерешителността и двойствеността на ума. Първо ръцете ли да пусна и да полетя с главата надолу, или да пусна първо краката? Насам или натам да отида? "Да" ли да кажа, или "не"? И каквото и решение да вземем, винаги ще се чудим дали не е трябвало да изберем другото. Единственият изход от тази дилема за жалост е да изоставиш и двете. В случая не можеш да се измъкнеш, като намериш разрешение, правейки списък със "за" и "против" или изобщо като разчиташ на ума. По-добре последвай сърцето си, ако можеш да го намериш. Ако не можеш, просто скачай - сърцето ти ще затупти толкова силно, че без съмнение ще знаеш къде е!


5. Разрешение: разбиране

Ошо Дзен Таро - Ромб

Миналите животи

Голяма аркан

9

Детето може да стане съзнателно само ако в миналия си живот е медитирало достатъчно, създало е достатъчно медитативна енергия, за да се пребори с мрака, който носи смъртта. Иначе човек изпада в забвение, а после изведнъж намира нова утроба и напълно забравя за старото тяло. В този случай липсва приемственост. Този мрак, това безсъзнание е причина за прекъсването.

Изтокът винаги е полагал особени усилия да преодолее тези препятствия. И десет хиляди години работа не са били напразно. Всеки може да проникне в миналия си живот или в много минали животи. За тази цел обаче трябва да навлезеш по-дълбоко в медитацията си по две причини -първо, ако не навлезеш по-дълбоко, не можеш да намериш вратата към Друг живота и второ, трябва да бъдеш в дълбока медитация, защото ако намериш вратата, поток от събития ще залее ума ти. Достатъчно трудно е да носим и един живот..

 

Коментари

Ръцете на съществуванието оформят очертанията на женските полови органи, отвора на космическата майка. Вътре се виждат много образи, лица от други времена.

Въпреки че може би е забавно да си фантазираме, че сме били известни в минали животи, това е само отвличане на вниманието. Истинският смисъл е да видим и разберем кармичните модели в животите си и техните корени в безкраен повтарящ се цикъл, който ни кара да действаме несъзнателно.

Двата пъстри гущера от двете страни символизират знаенето и незнаенето. Те са пазители на несъзнаваното и проверяват дали сме подготвени за видение, което би могло да ни разтърси.

Надзъртването във вечността на нашето съществувание е дар, а разбирането на функцията на кармата в живота ни не е нещо, което можем да получим само с добро желание. Това е призив за събуждане. Събитията в живота ти се опитват да ти покажат модел, древен като пътя на душата ти..