Ошо Дзен Таро, Подредба Ромб

1. Въпрос

Ошо Дзен Таро - Ромб


Източникът

Голяма аркан

9

Дзен иска от теб да излезеш от главата и да отидеш в основния източник... Не че Дзен не си дава сметка за ползите от мисловната енергия, но ако всичката енергия се използва в главата, никога няма да осъзнаеш своята вечност... Никога няма да познаеш от опит какво е да бъдеш едно с цялото. Когато енергията е в самия център, пулсираща, когато не се движи наникъде, нито към главата, нито към сърцето, а е в самия източник, откъдето от нея черпи сърцето, черпи главата, пулсираща в самия източник - това е истинското значение на дзадзен. Дзадзен означава просто да седиш в самия източник, без никакво движение;, тогава се надига огромна сила, трансформация на енергията в светлина и любов, в по-висш живот, в състрадание, в съзидателност. Може да приеме много форми. Но първо трябва да се научиш да бъдеш в източника. Тогава източникът ще реши къде е потенциалът ти. Можеш да се отпуснеш в източника и той ще те отведе към твоя потенциал.

Коментари

Когато говорим за "вкореняване" или "центриране", имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, именно с този Източник установяваме контакт. Тази карта ни напомня, че на наше разположение е огромен резервоар от енергия. И че с нея се свързваме не като мислим и планираме, а като станем достатъчно вкоренени, центрирани и тихи, за да сме в контакт с Източника. Той е във всеки от нас, като лично, индивидуално слънце, което ни дава живот и ни поддържа. Той е чиста енергия, пулсиращ и достъпен, готов да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да постигнем нещо;, и готов да ни приветства обратно вкъщи, когато искаме да отдъхнем. Така че дали в момента започваш нещо ново и се нуждаеш от вдъхновение, или тъкмо си привършил нещо и искаш да си починеш, отиди в Източника. Той винаги те чака и дори не се налага да излизаш навън, за да го намериш.


2. Вътрешно влияние, което не сте способни да видите

Ошо Дзен Таро - Ромб

Източникът

Голяма аркан

9

Дзен иска от теб да излезеш от главата и да отидеш в основния източник... Не че Дзен не си дава сметка за ползите от мисловната енергия, но ако всичката енергия се използва в главата, никога няма да осъзнаеш своята вечност... Никога няма да познаеш от опит какво е да бъдеш едно с цялото. Когато енергията е в самия център, пулсираща, когато не се движи наникъде, нито към главата, нито към сърцето, а е в самия източник, откъдето от нея черпи сърцето, черпи главата, пулсираща в самия източник - това е истинското значение на дзадзен. Дзадзен означава просто да седиш в самия източник, без никакво движение;, тогава се надига огромна сила, трансформация на енергията в светлина и любов, в по-висш живот, в състрадание, в съзидателност. Може да приеме много форми. Но първо трябва да се научиш да бъдеш в източника. Тогава източникът ще реши къде е потенциалът ти. Можеш да се отпуснеш в източника и той ще те отведе към твоя потенциал.

Коментари

Когато говорим за "вкореняване" или "центриране", имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, именно с този Източник установяваме контакт. Тази карта ни напомня, че на наше разположение е огромен резервоар от енергия. И че с нея се свързваме не като мислим и планираме, а като станем достатъчно вкоренени, центрирани и тихи, за да сме в контакт с Източника. Той е във всеки от нас, като лично, индивидуално слънце, което ни дава живот и ни поддържа. Той е чиста енергия, пулсиращ и достъпен, готов да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да постигнем нещо;, и готов да ни приветства обратно вкъщи, когато искаме да отдъхнем. Така че дали в момента започваш нещо ново и се нуждаеш от вдъхновение, или тъкмо си привършил нещо и искаш да си починеш, отиди в Източника. Той винаги те чака и дори не се налага да излизаш навън, за да го намериш.


3. Външно влияние, което осъзнавате

Ошо Дзен Таро - Ромб

Ние сме светът

Дъга:Овладяване на материята

9

Когато по цялата земя хиляди, милиони хора празнуват, пеят, танцуват, изпаднали в екстаз, опиянени от божественото, глобалното самоубийство е невъзможно. При такова веселие и смях, нормалност и здраве, естественост и спонтанност, как може да има война?... Животът ти е даден, за да твориш, да се радваш, да празнуваш. Когато плачеш, когато си нещастен, ти си сам. Когато празнуваш, цялото съществувание участва. Само в празнуването се срещаме с върховното, с вечното. Само в празнуването излизаме от колелото на раждане и смърт.

Коментари

Тук човечеството е изобразено като същества в цветовете на дъгата, които танцуват около мандалата на земята, хванати за ръце в радост и благодарност за дара на живота. Тази карта символизира време на общение, на споделяне на богатствата, които всеки от нас внася в цялото. Тук няма привързване, няма вкопчване. Това е кръг без страх от чувство на недостойност или превъзходство. Когато познаем общия източник на всички хора, общото начало на мечтите и копнежите ни, на надеждите и страховете ни, сме способни да видим, че всички сме свързани в необятното чудо на съществуванието. Когато обединим нашето огромно вътрешно изобилие, за да създадем съкровище от любов и мъдрост, достъпно за всички, се свързваме в изящния модел на вечното творение.


4. Какво е необходимо

Ошо Дзен Таро - Ромб

Пътуването

Голяма аркан

9

Животът продължава, винаги, винаги. Няма крайна цел, към която той да отива. Просто пътуването, самото пътешествие е животът, а не стигането на дадено място. Танцувай и пътувай, движи се с радост, без да се тревожиш за крайна цел. Какво ще правиш, като стигнеш някъде? Никой не е задавал този въпрос, защото всички се опитват да намерят цел, място, където да стигнат в живота. Но скритият смисъл... Ако наистина постигнеш целта на живота, тогава какво? Тогава ще имаш доста смутен вид. Няма къде да отидеш, стигнал си крайната цел - а в пътуването си изгубил всичко. Трябвало е да изгубиш всичко. И така, ще стоиш гол при крайната си цел и ще изглеждаш като идиот - какъв е бил смисълът? Толкова бързане, толкова тревоги - и ето го резултата.

Коментари

Фигурката, която върви по пътя през този прекрасен пейзаж, не се тревожи за целта. Той или тя знае, че пътуването е целта, самото странстване е мястото за поклонение. Всяка стъпка на пътя е сама по себе си важна. Когато тази карта се появи, това е знак за време на движение и промяна. Може да е физическо движение от едно място към друго или вътрешно движение от един начин на съществуване към друг. Каквото и да е, картата обещава, че пътуването ще е леко и ще донесе усещане за приключение и израстване. Няма защо да се борим или да планираме твърде много. Картата на пътуването ни напомня още да приемем и прегърнем новото, както когато посещаваме чужда страна с различна култура и обстановка от тази, с която сме свикнали. Тази нагласа на откритост и приемане приканва нови приятели и преживявания в живота ни.


5. Разрешение: разбиране

Ошо Дзен Таро - Ромб

Пускане

Голяма аркан

9В съществуванието никой не е по-добър и никой не е по-лош. Стръкчето трева и голямата звезда са абсолютно равни... Но човекът иска да е над другите, иска да завладее природата, затова трябва да се бори непрестанно. Всички усложнения произхождат от тази борба. Невинният човек е такъв, който е изоставил борбата, който вече не се интересува да играе роля, да доказва, че е нещо специално;, който е станал като роза или като капката роса върху лотосовото листов който е станал част от тази вечност;, който се е разтопил, слял се е, станал е едно с океана и е само вълна;, който няма представа за "аз". Изчезването на "аз"-а е невинност.

Коментари

На тази картина на лотосови листа в ранната утрин виждаме по вълничките във водата, че една капка току-що е паднала. Това е едновременно скъпоценен и мъчителен момент. С предаването си на гравитацията и изплъзването от листото капката губи соята предишна самоличност и става част от необятната водна шир. Можем да си представим как е потреперала, преди да падне, точно на ръба между познатото и непознаваемото. Избирането на тази карта е знак, че нещо е завършено, нещо е към своя край. Каквото и да е то - работа, връзка, дом, който си обичал, изобщо нещо, което може би ти е помагало да се идентифицираш - време е да го пуснеш. Позволи си да почувстваш тъгата, но не се опитвай да го задържиш. Нещо по-голямо те очаква, нови измерения за изследване. Стигнал си там, откъдето няма връщане назад, и гравитацията си върши работата. Остави й се - тя въплъщава избавлението.