Висшият жрец

Вяра. Благословия, учение - истински или формални. Доверие, но и злоупотреба с него. Стойностен или подвеждащ съвет. Изповед, споделяне. Духовни институции, но и сух традиционализъм, робуване на идеи и лъжепророци. Учители и ученици, но и лъжеучители и, разбира се, лъжеученици.
 
Значение
 
Свят и вяра. Благоприятен изход от всяко начинание. Вяра в себе си, вяра в живота, вяра в бъдещето. Картата символизира етиката, религията, моралните принципи. Понякога може да означава брак.

Информацията, която КАРТА ТАРО НА ДЕНЯ ни дава за съответния ден е символична.


Всички събития, които се случват в този ден са повлияни от знака на картата и могат да бъдат разглеждани чрез нея.
Затова е добре да се тегли рано сутрин. Не винаги посланието на картата е ясно и категорично.
Понякога само будното съзнание може да отключи информационното поле, чрез което истинското послание на картата да бъде разгадано.
Изтеглената карта ни показва наличната тенденция и възможностите за нейното реализиране или не, за нейното хармонично или дисхармонично изживяване.
В крайна сметка ние и само ние определяме съдбата си, но да не забравяме, че освен нас има и други, много по-висши сили, които влияят на човека във всеки един аспект.
Смисълът на посланието на изтеглената карта Таро е закодиран в символиката, която тя носи. Затова разгледайте картата, която сте изтеглили, не само написаното под нея значение. Така ще придобиете много по-ясна информация за въпросите, които ви интересуват.