Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Кога помагат ангелите?

Кога помагат ангелите?Моята осъзната опитност с тези прекрасни същества е не толкова дълга като време, затова пък много динамична. Често се питаме кога и как точно помагат ангелите.

Нека припомня, че - по вселенски закон, те не могат да отменят нашата база от кармични задачи и уроци за преодоляване. Но ще ни помогнат по всякакъв начин - чрез книги, семинари, срещи с нови хора да си научим уроците. Често ги призоваваме да ни помогнат за осъществяването на някоя наша мечта, но се оказва, че духът и ангелите искат да ни отделят от въжделения, които всъщност не идват от сърцето, а от изкуствено натрапени стандарти. Тогава те няма да изпълнят нашата молба, а деликатно, но и упорито ще ни поведат към нещо по-различно. Това важи с особена сила в случаите, в които сме избрали нашето най-висше благо.

Един от най-важните принципи е, че нашата собствена вяра и осъзнатост предопределят степента на взаимодействие и помощ от тяхна страна. Защото - ако помолим и утвърждаваме нещо, което дълбоко в себе си не вярваме, ако оставяме духовността за уийкенда, а през седмицата вървим по старите пътеки, защото - такъв е животът, то и резултатите ни ще са частични. В колкото по-голяма степен сме готови да прилагаме всичко научено на практика, да бъдем отговорни за делата си, да поемем Майсторството в ръцете си, толкова по-голям размах ще има нашето сътрудничество.

Да не забравяме и графата "синхронизация." Понякога - за да се сбъдне някой план, той следва да бъде хармонизиран с цялото, защото - така или иначе, ние живеем в някакъв колектив и - на което и ниво на осъзнаване да се намираме, ако започнем да материализираме съвсем своеволно, то последствията може да са по-скоро отрицателни. Ето защо целият процес върви поетапно, внимателно, хармонично. Висшият аз определя много точно светлинния ни коефициент и нивото ни на осъзнаване, преди да задейства поредния пласт от дарове.

От собствен опит съм се убедила, че прибързаността идва всъщност от егото и неговото желание за цифри, сензации, както и от дълбоката ни неувереност, насаждана с години.

Майсторът знае, че когато е заченат един процес, той просто се случва и - през каквито и фази да минават нещата, всичко това е опитност, която само още повече обогатява цялото.

Вярно е също така, че онова, което няма нужда да чака и миг, е състоянието - нашето усещане СЕГА за истинската мяра на нещата, нашият ентусиазъм, радост и удоволствие - за тях наистина няма нужда да чакаме и миг. Те са наши още сега. И когато наистина изберем цялостната връзка с духа, все едно някаква ураганна сила те вдига и отнася на точното място, при точните хора, по най-съвършения начин. Средствата някак сами се намират, а в съвършения момент идват и материализациите.

От собствен опит ще ви кажа - това е процес, в който са издърпвате част по част от собствените си стари фундаменти. Когато кристализиралата негативна енергия се разтвори в светлината, осъзнавате, че наистина никой и никога не може да ви попречи да сбъдвате мечтите си. Тогава идва и невероятното чувство за свобода, окриленост и животът в благодат, при който сме тук и сега, в един радостен процес на съ-творчество с високите измерения и духа.

Оценете публикацията:
9
Магическа сол
Защо сънуваме починали