Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТЛИНАТА

ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТЛИНАТА

"Нито едно от съществуващите неща не се губи, но хората по погрешка говорят за техните промени като разрушения и смърт...Възстановяването на "телата" на Земята е по този начин техния състав, като се има предвид, че тяхното разрушаване ги дава на тези тела, които никога не могат се разрушат, които не знаят смърт. Липсата им или по-скоро усещането за тях се губи, не самите тела."


-- Корпус Хермерикум --

Древните египетските мистерозни школи и Буда имат много общо, отколкото изглежда на пръв поглед, те са едно и също. Будизмът и херметизмът са показали, че имат общо разбиране и универсално послание, което се е говорило и разбирало от всички древните мъдреци. Истината ни гледа в лицето.

"Въпреки че през целия си живот глупакът се свързва с мъдри хора, той не може повече да разбере истината, отколкото лъжицата да вкуси аромата на супата. Бъди наясно с настоящето." 
-- Буда --

Разбирането е ключът към целия напредък в завръщането обратно вкъщи, при могъщото Цяло. Много благословии, Намасте.
Думите имат силата да унищожават и да лекуват. Когато думите са истински и добри, те могат да променят нашия свят.
Ние сме това, което мислим. Всичко, което сме, възниква в нашите мисли. С нашите мисли ние създаваме нашия свят.
Това, което мислим, това и ставаме.

Напълнете ума си със състрадание и доброта.

Светът наистина е като сън и съкровищата на света са съблазнителен мираж! Точно както видимите разстояния в картина, нещата нямат реалност в себе си, но те са като топла мараня.

Всичко, което сме, е резултат от това, което мислим. Ако човек говори или действа с лоша мисъл, болката го следва. Ако човек говори или действа с чиста мисъл, щастието го следва като сянка, която никога не го напуска.

Поддаването на гнева е като да хванеш с голи ръце горещ въглен, с намерението да го хвърлиш по някой друг, ти си този, който се изгаря.

Няма да бъдете наказани за гнева си, но ще бъдете наказани от гнева си.

Гневът никога няма да изчезне за дълго, когато мислите на негодувание се пазят в ума. Гневът ще изчезне веднага след като тези мисли са забравени.

Оставете се да бъдете отворени и животът ще бъде по-лесен. Лъжица сол в чаша вода, прави водата негодна за пиене. Лъжица сол в езерото е почти незабележма.

Мирът идва отвътре. Не го търси навън.

Не можете да пътувате по пътя, докато не станете самия път.

Има само две грешки, които могат да се направят по пътя към истината: 1)  да не проходите целия път, и 2) изобщо да не започнете.

Търпеливостта е една от най-трудните дисциплини, но окончателната победа идва за този, който устои.

Да бъдеш мързелив е кратък път до смъртта, а да бъдеш усърден е начин на живот; глупавите хора са мързеливи, мъдрите хора са прилежни.

Цялата тайна на съществуването е да нямаш никакъв страх. Никога не се страхувайте какво ще стане с вас, не бъдете зависими от никой. Само момента, в който отхвърлите всяка помощ, ще сте свободни.

Онзи, който завижда на другите, не получава спокойствие.

Губите само това, към което се придържате.

Омразата не се премахва с омраза, а само с любов, това е вечно правило.

Приятелството е единственият лек за омразата и единствената гаранция за мир.

Ако можем да видим ясно чудото на едно цвете, целият ни живот ще се промени.

Нека човек да избегне злите дела, както човек, който обича живота, избягва отровата.

Не неговия враг, а собствения ум на човека го примамва към зли пътища.

Няма по-голям огън от страстта, няма го опасна акула от омразата, няма по-здрава примка от глупостта, няма по-голям порок от алчността.

Да завладееш себе си е по-трудна задача от завладяването на другите.

Хиляди свещи могат да бъдат запалени от една единствена свещ и живота на свещта няма да бъде съкратен. Щастието никога не намалява, когато се споделя.

За да живее чист и безкористен живот, човек не трябва да обявява нищо за собствено в средата на изобилието.

Добродетелта е преследвана повече от нечестивото, отколкото е обичана от доброто.

Работи за спасението си. Не бъди зависим от другите.

Вие самите, както и всичко в ​​цялата вселена, заслужавате вашата любов и привързаност.

Вашето тяло е ценно. Това е вашето средство за събуждане. Отнасяйте се към него с грижи.

Нито огън, нито вятър, нито раждане, нито смърт могат да заличат добрите ни дела.

Времето е силата, която позволява на единството на Цялото, мислено да индивидуализира и да преживява илюзията за разделение.

"Знай, О, Тот, в началото беше празнота и нищо, вечно, безкрайно нищо. И в нищото дойде мисъл, целенасочена и запълни празнотата ... В началото имаше вечна мисъл, а за да бъде вечна, трябваше да съществува времето. Така че, тази мисъл прерастна в ЗАКОНА НА ВРЕМЕТО ...

Времето не се променя, но всички неща се променят във времето. Времето е сила, която държи събитията отделни, всяко на своето правилно място. Времето не е в движение, но ние се движим във времето, също както нашето съзнание се премества от едно събитие към друго.

Въпреки, че времето съществува, всичко е всичко, едно вечно съществуване. Знай, че макар и нещата да са разделени във времето, те все още са едно, във всички съществуващи времена ... В теб е цялото време и пространство."

-- Изумрудените скрижали --

Така живота в една вечна ментална вселена, се състои само от поредица от последователни моменти. Потокът, който човека нарича "време". Във всеки момент от "времето" имаме право на избор, да живеем напълно ангажирани с моменти, свързани с миналото или бъдещето, да намираме истинското трайно щастие, настройвайки светлината на вътрешния си Аз (Бог), или да живеем в мрака и отчаянието на егото (Дявола). Мъдрият намира истинско щастие и блаженство от вечния вътрешен рай, а глупака изпада в безумието и скръбта на преследването на мимолетно щастие в постоянно избледняващата и преминаваща илюзия.

"Да разбереш, значи да повярваш, да не повярваш, значи да не разбереш."

"TAT: Тогава Бог в материята ли е, Учителю?

ХЕРМЕС: Къде може да се постави материята, ако е съществувала, извън Бога (който е безкраен)? Не би ли била тя една объркана маса, освен ако не е наредена? И ако е наредена, от кого е наредена? Енергиите, които работят в нея са части от Бога. Независимо дали говорим за материя, тела или вещества, знай, че всичко това е енергията на Бога, на Бога, който е всичко. В Цялото няма нищо, което да не е Бог. Обичай това учение, дете мое, и го дръж свещено."

"Бог е Творец на всички неща, и в Неговото тwорение, той създава всичко, като себе си ...
... той ги държи в себе си, за могат да манифестират, и (тогава) той ги разтваря, за да ги направи всичките отново, и по този начин, като Добрия Градинар на Живота, нещата, които са били разтворени, той взема в себе си и ги подновява отново.

Няма нищо, на което той да не дава живот, но взимайки всичко в себе си, той го кара да живее и е в същото време Мястото на Живота и неговия Създател.

По тази причина смея да кажа, че човек на Земята е бог, подвластен на смъртта ..."

Следователно, нищо, от което е съставен света, някога ще загине или ще бъде унищожено, тъй като вечното (Логоса) е неунищожимо. Всичко това велико тяло на света е Душа, пълна с интелект и с Бог, който я изпълва отвътре и отвън и съживява всичко.

Осъзнай, чрез мен (Божествения ум) светът и осъзнай неговата красота. ... Виж, че всички неща са пълни със светлина. Виж Земята, разположена в средата на всичко, великата сестра, която подхранва всички земни същества, Всичко е пълно с Душа и всички същества са в движение. Кой е създал тези неща? Единствения Бог, защото Бог е един. Ще видиш, че светът е винаги един, Слънцето, Луната, божествената дейност са едни, Бог също е един. И тъй като всичко е Живот, и Живота е също един, Бог със сигурност е един. От действията на Бог, всички неща, оживяват. Всичко, което съществува, той го съдържа в себе си като мисли: света, себе си, Цялото. Ето защо, освен ако не направиш себе си равен на Бога, не можеш да разбереш Бог, подобното не е разбираемо, освен за други подобни. Порасни до величието отвъд мярка; освободи се от тялото, издигни се над всички времена, превърни се във Вечността, тогава ще разбереш Бог. Повярвай, че нищо не е невъзможно за теб, че ти си безсмъртен и в състояние да разбере всичко, всички изкуства, всички науки, природата на всяко живо същество.


Изкачи се по-високо от най-високата височина; слез по-ниско от най-ниската дълбочина. Привлечи в себе си всички усещания за всичко създадено, огън и вода, суша и влага, представи си, че си навсякъде, на Земята, в морето, в небето, че все още не си роден в майчината утроба, юноша, стар, мъртъв, отвъд смъртта. Ако обгърнеш в мисълта си всички неща наведнъж, всички времена, места, вещества, качества, количества, тогава може да разбереш Бог.

Кажи, че Бог вече не е невидим. Не говори по този начин: какво е по-явно от Бог? Той е сътворил всичко само, за да можеш да го видиш, чрез съществата. Това е чудотворната сила на Бог, да се покаже, чрез всички същества. За нищо не е невидим, дори и за нематериалното. Интелекта прави себе си видим, чрез акт на мислене, Бог прави Себе си видим, чрез акт на създаване.

 

ХЕРМЕС: Интелекта, О, TAT, е създаден от самата същност на Бог. При хората този интелект е Бог, и така някои хора са богове и тяхната човечност е близо до Божественото. Когато човек не се ръководи от интелекта, той пропада под себе си в животинско състояние. Всички хора са обект на Съдбата, но тези, които са във владение на Логоса, който комадва интелекта отвътре, не са под него, по същия начин, както другите.

Хермес: Ето душата на бебето, сине мой, все още неотстранена, защото тялото е все още малко и не е развило напълно силите си.

Тат: Как така?

Хермес: Това цялото създание на красотата (такава душа) е, виждаш ли, все още необременена от телесни страсти, все още всичко, вече цяла, но контролирана от Космическата душа!

Но когато тялото порастне и придърпа душата в неговата маса, това облича душата, донася забрава и вече не е в Красивото и Доброто. И тогава забравата става заместник. Заместник на душата е невежеството. Тази душа, която няма никакво познание за нещата, които съществуват или познание за тяхната природа, или Доброто, е заслепена от страстите на тялото и се люшка постоянно.

Тази окаяна душа, която не знае коя е, се превръща в роб на тялото и изпада в положение, когато усеща тялото като товар, не се усеща като управляваща, а като управлявана. Това (невежество) е заместник на душата.

"Най-голямото зло сред хората е невежеството на Бога."

Оценете публикацията:
3
Защо сънуваме починали
АСТРАЛ