Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Различните братя

Различните братя

Двама братя били коренно различни. Единият преуспял в живота и професията си и дори се превърнал в безкористен благодетел на по-слабите и безпомощните, а другият - в престъпник - озлобен и агресивен.


Веднъж на входа на съда журналисти наобиколили втория брат и го попитали защо е станал  такъв - лош, груб, насилник. Той отговорил:
- Когато бях малък, баща ми беше алкохолик и биеше цялото ми семейство. Никой не ме защити. Какъв можех да стана?!


В същото време други журналисти се събрали около първия брат и го попитали защо е станал такъв - благороден, благотворител, хуманист. той отвърнал:
- Когато бях малък, баща ми беше алкохолик и биеше цялото ми семейство. Никой не ме защити. Какъв можех да стана?!

Оценете публикацията:
5
ПРИКАЗКА ЗА МОРСКАТА ЗВЕЗДА
Двете листенца